กระดาษเช็ดหน้า Scott

กระดาษเช็ดหน้า สก็อตต์ เป็นกระดาษเช็ดหน้าที่ได้คุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ

* เนื้อกระดาษเหนียวนุ่ม น่าสัมผัส และซึมซับน้ำได้ดี
* กล่องบรรจุทันสมัย ภายใต้รูปแบบ Leaf Design ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันทั่วโลก
* ฝาปิดรูปวงแหวน (Ring Pull) ทำให้สามารถดึงใช้งานได้ง่าย

รหัสสินค้า 17010

กระดาษเช็ดหน้า สก็อตต์ 150 แผ่น(แผ่นยาว)

เนื้อกระดาษ 2 ชั้น

ขนาดแผ่น 20.60 cm x 21.10 cm

จำนวนแผ่น 150 แผ่น/กล่อง

การบรรจุ 36 กล่อง/หีบ

สินค้าได้รับรองเครื่องหมายฉลากเขียว และ FSC

รหัสสินค้า 17020

กระดาษเช็ดหน้า สก็อตต์ 60 แผ่น (แผ่นสั้น)

เนื้อกระดาษ 2 ชั้น

ขนาดแผ่น 13.70 cm x 21.10 cm
จำนวนแผ่น 60 แผ่น/กล่อง
การบรรจุ 48 กล่อง/หีบ

สินค้าได้รับรองเครื่องหมายฉลากเขียว และ FSC

รหัสสินค้า 17030

กระดาษเช็ดหน้า สก็อตต์ 60 แผ่น (แผ่นยาว)

เนื้อกระดาษ 2 ชั้น

ขนาดแผ่น 20.60 cm x 21.10 cm
จำนวนแผ่น 60 แผ่น/กล่อง
การบรรจุ 48 กล่อง/หีบ

สินค้าได้รับรองเครื่องหมายฉลากเขียว และ FSC

รหัสสินค้า 17040

กระดาษเช็ดหน้า สก็อตต์ 60 แผ่น (cubic)

เนื้อกระดาษ 2 ชั้น

ขนาดแผ่น 20.60 cm x 21.10 cm
จำนวนแผ่น 60 แผ่น/กล่อง
การบรรจุ 48 กล่อง/หีบ

สินค้าได้รับรองเครื่องหมายฉลากเขียว และ FSC

 

รหัสสินค้า 71295

กระดาษเช็ดหน้า สก็อตต์ แผ่นยาว รีฟิล
(บรรจุถุง)

เนื้อกระดาษ 2 ชั้นขนาดแผ่น 20.60 cm x 21.10 cm
จำนวนแผ่น 700 แผ่น/ห่อ(โดยเฉลี่ย)
การบรรจุ 12 ห่อ/หีบ

 

 

รหัสสินค้า 71294

กระดาษเช็ดหน้า สก็อตต์ (แผ่นสั้น) รีฟิล
(ไม่แพ็คถุง)

เนื้อกระดาษ 2 ชั้น
ขนาดแผ่น 13.70 cm x 21.10 cm
จำนวนแผ่น 1,220 แผ่น/ ก.ก(โดยเฉลี่ย)
การบรรจุ 10 ก.ก/หีบ

 
 

รหัสสินค้า 71293

กระดาษเช็ดหน้า สก็อตต์ (แผ่นยาว) รีฟิล
(ไม่แพ็คถุง)

เนื้อกระดาษ 2 ชั้น
ขนาดแผ่น 20.60 cm x 21.10 cm
จำนวนแผ่น 820 แผ่น/ ก.ก(โดยเฉลี่ย)
การบรรจุ 10 ก.ก/หีบ