กระดาษเช็ดปาก Pop-UP

กระดาษเช็ดปาก Scott และ Kimsoft Pop-Up จาก Kimberly-Clark ตอบรับทุกความต้องการช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อสุขอนามัยที่ดีกว่า ง่ายต่อการดุแลรักษา พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

* ระบบการจ่ายกระดาษครั้งละ 1 แผ่น

* ขนาดเล็กกระทัดรัด

 

รหัสสินค้า 33761 

กระดาษเช็ดปากคุณภาพสูงระดับ Scott

สีขาว

ขนาดกระดาษ 9.30 cm x 20.10 cm
ความหนา 1 ชั้น
จำนวน 200 แผ่น/ห่อ
การบรรจุ 60 ห่อ/หีบ

   

รหัสสินค้า 33764 

กระดาษเช็ดปาก Kimsoft Pop-Up

สีขาว

ขนาดกระดาษ 9.30 cm x 20.10 cm
ความหนา 1 ชั้น
จำนวน 200 แผ่น/ห่อ
การบรรจุ 60 ห่อ/หีบ

  

รหัสสินค้า 33765

ชุดกระดาษเช็ดปาก Kimsoft Pop-Up พร้อม กล่องใส่กระดาษประกอบด้วย กระดาษเช็ดปาก KImsoft Pop-Up จำนวน 2 ห่อ และ กล่องใส่กระดาษเช็ดปาก CUBE Pop-Up จำนวน 1 ใบ


รหัสสินค้า 33766

ชุดกระดาษเช็ดปาก Kimsoft Pop-Up 30 ห่อ
ประกอบด้วย กระดาษเช็ดปาก KImsoft Pop-Up
จำนวน 30 ห่อ/ถุง

หีบบรรจุ 2 ถุง/หีบ

กระดาษเช็ดปาก Kimsoft Choice Pop-Up

รหัสสินค้า 33769

กระดาษเช็ดปาก Kimsoft Choice Pop-Up Napkins

ความหนา 1 ชั้น

ขนาดแผ่น 9.6 x 18.6 ซม.

จำนวนสุทธิ 200 แผ่น/ห่อ

บรรจุในถุงหิ้วพลาสติกใสจำนวน 30 ห่อ x 2/หีบ

ผลิตจากประเทศมาเลเซีย

กล่องบรรจุกระดาษเช็ดปาก CUBE Pop-Up Dispenser

กล่องบรรจุกระดาษเช็ดปาก CUBE Pop-Up Dispenser มี 3 สี ได้แก่ เทา,น้ำเงิน,แดง
ขนาดกล่อง 10.5 cm x 14.0 cm x 9.0 cm