กระดาษเช็ดหน้า Kleenex

กระดาษเช็ดหน้า Kleenex จาก Kimberly-Clark เป็นผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้าที่ได้การยอมรับทั่วโลกมากนาน ทั้งเรื่องคุณภาพ ความขาวสะอาด ซึ่งผู้ใช้จะได้รับความมั่นใจทุกครั้งที่ใช้ ผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% ที่ให้ความอ่อนนุ่ม และอ่อนโยนต่อใบหน้าของคุณ

รหัสสินค้า 91000

Kleenex 170's

ขนาดแผ่น 19.3 cm x 21.2 cm
ชนิดเนื้อกระดาษ 2 ชั้น
จำนวนแผ่น 170 แผ่น/กล่อง
การบรรจุ 36 กล่อง/หีบ

*สินค้าได้รับรองเครื่องหมาย FSC

รหัสสินค้า 92000

Kleenex 100's

ขนาดแผ่น 19.3 cm x 21.2 cm
ชนิดเนื้อกระดาษ 2 ชั้น
จำนวนแผ่น 100 แผ่น/กล่อง
การบรรจุ 48 กล่อง/หีบ

*สินค้าได้รับรองเครื่องหมาย FSC

รหัสสินค้า 93000

Kleenex 60's cubic

ขนาดแผ่น 19.3 cm x 21.2 cm
ชนิดเนื้อกระดาษ 2 ชั้น
จำนวนแผ่น 60 แผ่น/กล่อง
การบรรจุ 48 กล่อง/หีบ

 *สินค้าได้รับรองเครื่องหมาย FSC