กระดาษชำระแบบแผ่น

กระดาษอนามัยแบบแผ่น สก็อต® เพื่อสุขอนามัยที่มาพร้อมความประหยัดกับกระดาษที่มีคุณภาพและระบบจ่ายกระดาษครั้งละ 1 แผ่น ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย และด้วยรูปแบบกล่องที่สวยทันสมัย ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของท่าน

รหัสสินค้า 06393

กระดาษชำระอนามัยแบบแผ่น สก็อตต์ 
เอชบีที 1 ชั้น
ขนาดแผ่น 9.50 x 20.60 cm
Packing 300 แผ่น/ห่อ

บรรจุ 100 ห่อ/หีบ

สินค้าได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว

รหัสสินค้า 06404

กระดาษชำระอนามัยแบบแผ่น สก็อตต์ 
เอชบีที 2 ชั้น
ขนาดแผ่น 9.50 x 20.60 cm
Packing 150 แผ่น/ห่อ

บรรจุ 100 ห่อ/หีบ

สินค้าได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว

กล่องบรรจุกระดาษชำระอนามัยแบบแผ่น

รหัสสินค้า 69460

กล่องบรรจุกระดาษชำระอนามัยแบบแผ่น
AQUARIUS Hygienic Bath Tissue Dispenser

ขนาด W16.9 x H 33.8 x D 12.3 cm.