ผลิตภัณฑ์ใช้เฉพาะทาง


รหัสสินค้า 32186

Wipers Wypall Details

ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดขนาดเล็ก สำหรับชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ทั้งในงานส่วนชิ้นส่วนประกอบ อีเล็คทรอนิคส์ อะไหล่เครื่องจักร ที่มีขนาดเล็ก การทำงานบนโต๊ะ ที่กระดาษทำความสะอาดขนาดอื่นๆ อาจไม่สะดวก 

- ขนาดเหมาะสมกับชิ้นงานขนาดเล็ก
- ทนทาน ต่อการฉ๊กหรือเจาะ
- เหนียว หนานุ่มเมื่อเปียก
- แผ่นมีขนาดเล็กและบางจนสามารถสอดเช็ดถูร่อง หรือ ซอก จุด เล็กๆได้
- กระดาษมีไฟฟ้าสถิตต่ำ
- ขนาดกล่อง POP-UP เล็กกระทัดรัด สะดวกต่อการพกพา และการใช้งาน

เนื้อกระดาษ สีขาว ความหนา 1 ชั้น

ขนาด 4.4 นิ้ว x 8.4 นิ้ว

Packing 70 แผ่น/กล่อง

การบรรจุ 20 กล่อง/หีบ

รหัสสินค้า 41000
Scott* Alcohol Antibacterial wipe

ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดแบบเปียก ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน สามารถเช็ดได้ทันที สะดวกรวดเร็วและถูกสุขอนามัย

SCOTT® Alcohol Antibacterial Wipe สก๊อตต์* แอลกอฮอล์ แอนตี้แบคทีเรียล ไวพ์
ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวซึ่งมีส่วนผสมของ ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol) สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* ช่วยควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control)
รูปแบบกระปุก Canister สะดวกต่อการใช้งาน วางไว้ที่จุดใช้งานได้เลย ช่วยประหยัดเวลา และมีซีลปิดช่วยป้องการระเหยก่อนการเปิดใช้งาน และมีฝาปิดมิดชิดช่วยป้องการระเหยหลังจากการเปิดใช้งาน  วางไว้ที่จุดใช้งานได้เลย

สามารถใช้เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งบนพื้นผิวทั่วไป และบนพื้นผิวในกระบวนการผลิตอาหาร (Food Processing) และการเตรียมอาหาร (Food Preparation)

รหัสสินค้า 34721

KIMTECH SCIENCE*KIMWIPES*

กระดาษเช็ดที่ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดในห้องปฏิบัติการ
และห้องทดลองค้นคว้า เช่น
- งานเช็ดพื้นผิวต่างๆ
- งานเช็ดอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ละเอียดอ่อน
- งานเช็ดกระจก เลนส์ และแว่นตาป้องกันภัย
- งานเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำและของเหลวอื่นๆ

* ผลิตจากเยื่อกระดาษ 100%
* เช็ดทำความสะอาดโดยไม่มีคราบฝุ่นตกค้าง
* แผ่น LINTGUARD ที่กล่อง ช่วยลดฝุ่นและไฟฟ้าสถิต

ชนิดกระดาษสีขาว เยื่อกระดาษ 100% ความหนา 2 ชั้น
ขนาดกระดาษ 37.00 x 42.00 cm.
Packing 90 แผ่น/กล่อง

การบรรจุ(หีบ) 15 กล่อง/หีบ 

รหัสสินค้า 34120

KIMTECH SCIENCE*KIMWIPES*

กระดาษเช็ดที่ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดในห้องปฏิบัติการ
และห้องทดลองค้นคว้า เช่น
- งานเช็ดพื้นผิวต่างๆ
- งานเช็ดอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ละเอียดอ่อน
- งานเช็ดกระจก เลนส์ และแว่นตาป้องกันภัย
- งานเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำและของเหลวอื่นๆ

* ผลิตจากเยื่อกระดาษ 100%
* เช็ดทำความสะอาดโดยไม่มีคราบฝุ่นตกค้าง
* แผ่น LINTGUARD ที่กล่อง ช่วยลดฝุ่นและไฟฟ้าสถิต

ชนิดกระดาษสีขาว เยื่อกระดาษ 100% ความหนา 1 ชั้น
ขนาดกระดาษ 11.00 x 21.00 cm.
Packing 280 แผ่น/กล่อง

การบรรจุ(หีบ) 30 กล่อง/หีบ 

รหัสสินค้า 33330

KIMTECH PURE* CL4 Critical Task Wipers

ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง สำหรับงานเช็ดทำความสะอาดที่ต้องควบคุมการปนเปื้อนหรือปริมาณอนุภาคในอากาศเป็นพิเศษ ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น ขุย หรือคราบต่างๆ บนพื้นผิวที่เช็ด

- ผลิตจาก Polypropylene 100% เทคโนโลยี Meltblown เพื่อการดูดซับที่รวดเร็ว
- ใช้ความร้อนใสการประสานให้เป็นแผ่น ไม่มีส่วนผสมของกาว
- สามารถต้านทานสารละลายกรด และด่างได้ดี
- สามารถนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อได้
- บรรจุในถุงพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิต 2 ชั้น
- มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด United State Department of Agriculture(USDA) เพื่อใช้ในการผลิตอาหาร

ขนาด 30.48 x 30.48 cm. 

Packing 100 แผ่น/แพ็ค

การบรรจุ 5 แพ็ค/หีบ 

 

รหัสสินค้า 4157

KIMTECH PREP*EPIC* Wipers

ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดประสิทธิภาพสูงจาก เทคโนโลยี
Meltblown Polypropylene เหมาะสำหรับงานที่มีน้ำมันและ
สารเคมี ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่องานเช็ดที่ลดปริมาณฝุ่นขุยใน
อุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดสูง

- เหนียว ทนทาน แข็งแรงเมื่อเปียก
- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการซัก
- สามารถต้านทานตัวทำละลาย ทั้งกรดและด่างได้ดี
- ดูดซับน้ำมันได้ถึง 8 เท่าของน้ำหนัก

ชนิดกระดาษ Meltblown สีขาว
ขนาดแผ่น 34.50 x 42.50 cm.
การบรรจุ 150 แผ่น/กล่อง

 

 

รหัสสินค้า 33352

KIMTECH PREP*KIMTEX* Wipers (BRAG*Box)

ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดประสิทธิภาพสูงจาก เทคโนโลยี
Meltblown Polypropylene เหมาะสำหรับงานที่มีน้ำมัน,คราบจารบี,
หมึก,สี และสารเคมี ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่องานเช็ดที่ลดปริมาณฝุ่นขุยในอุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดสูง และ ปราศจากฝุ่นขุย

- เหนียว ทนทาน แข็งแรงเมื่อเปียก
- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการซัก
- สามารถต้านทานตัวทำละลาย ทั้งกรดและด่างได้ดี
- ดูดซับน้ำมันได้ถึง 8 เท่าของน้ำหนัก

ชนิดกระดาษ Meltblown สีฟ้า
ขนาดแผ่น 30.70 x 42.67 cm.
การบรรจุ 180 แผ่น/กล่อง

รหัสสินค้า 33560

KIMTECH PREP*KIMTEX* Wipers (1/4 Fold)

ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดประสิทธิภาพสูงจาก เทคโนโลยี
Meltblown Polypropylene เหมาะสำหรับงานที่มีน้ำมันและ
สารเคมี ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่องานเช็ดที่ลดปริมาณฝุ่นขุยใน
อุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดสูง

- เหนียว ทนทาน แข็งแรงเมื่อเปียก
- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการซัก
- สามารถต้านทานตัวทำละลาย ทั้งกรดและด่างได้ดี
- ดูดซับน้ำมันได้ถึง 8 เท่าของน้ำหนัก

ชนิดกระดาษ Meltblown สีฟ้า
ขนาดแผ่น 30.48 x 36.58 cm.
Packing 66 แผ่น/แพ็ค

การบรรจุ(หีบ) 8 แพ็ค/หีบ

รหัสสินค้า 7589

KIMTECH PREP* Surface Preparation Microfiber Cloths

เป็นผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดที่ปราศจากสารชิลิโคน 100%
ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานที่ต้องการความพิถีพิถัน และการทำความสะอาดในขั้นตอนที่สำคัญ

- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการซัก
- สามารถต้านทานตัวทำละลาย ทั้งกรดและด่างได้ดี

ชนิดผ้าไมโครไฟเบอร์ปราศจากซิลิโคน 100%
สี ฟ้า
ขนาดผืนผ้า 40.00 x 40.00 cm.
การบรรจุ(หีบ) 25 ผืน/หีบ

รหัสสินค้า 38721

KIMTECH Primary Tack Cloth

• เก็บฝุ่นได้ดีกว่าผ้าเหนียวทั่วไปถึง 50%
 - เช็ดได้มากขึ้น ใช้จำนวน Tack Cloth น้อยลง และ ลดโอกาสทิ้งคราบบนพื้นผิวจากการใช้งานนานเกินไป
 - ทิ้งคราบน้อยกว่าผ้าเหนียวอื่นถึง 6 เท่า
 - ลดการเกิด Defect จากคราบเรซิ่น (Resin) ตกค้างบนพื้นผิว หรือฝุ่นผงที่ติดมากับคราบเรซิ่น (Resin)
 - ลดปริมาณคราบเรซิ่น (Resin) ที่จะติดบนมือของผู้ใช้งาน จึงลดการปนเปื้อนของพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้ว
• ปราศจาก VOCs สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
• ปราศจากสารละลาย ซีิลิโคน และแว๊กซ์
• ไม่แห้งหรือกรอบ
 - คงสภาพสม่ำเสมอแม้โดนอากาศ ความชื้นและความร้อน
• แผ่นเรียบ ลดเวลาการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นและการปนเปื้อนจากการคลี่ผ้าออกใช้งาน

ชนิดผ้าเหนียว
สีครีม
ขนาดผ้า 22.00 x 30.00 cm
Packing 100 ผืน/แพ็ค
การบรรจุ 4 แพ็ค/หีบ

รหัสสินค้า 38714

KIMTECH* Knitted Polyester Wiper

ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ที่มีไฟฟ้าสถิตต่ำ ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานพอที่จะใช้เช็ดรอยหยาบบนพื้นที่ หรือเช็ดขัดโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงในการเช็ด สำหรับทั้งเช็ดเปียกและแห้ง เส้นใยโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง ที่ช่วยลดการปนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการ
ที่สามารถทำให้เกิดข้อบกพร่องสี ในงานผลิตต่างๆ เช่น งานพ่นสีรถยนต์ หรือ การตรวจคุณภาพชิ้นงานในขั้นตอนสุดท้าย

 

    - ทนทานกว่าผ้าชนิดอื่น
    - สำหรับเช็ดทั้งเปียกและแห้ง
    - ใช้ได้กับการเช็ดน้ำหรือดูดซับน้ำมัน
    - ไม่ทำให้เกิดร่องรอยเมื่อเช็ด
    - ใช้ได้กับตัวทำละลาย
    - แผ่นสีขาวทำให้สิ่งสกปรกและฝุ่นจับที่มองเห็นได้ง่ายขึ้น

ชนิด ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%
ขนาด 40.0 x 40.0 cm
Packing 30 ผืน/แพ็ค
การบรรจุ 12 แพ็ค/หีบ

รหัสสินค้า 06001 
Wipers for the WETTASK* System (for Solvents - bucket)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด WETTASK ที่ออแบบมาเพื่อช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายตัวทำละลาย รวมถึงการเพิ่มประสิทธิการทำความสะอาดได้มากขึ้น

แนวทางใหม่ของระบบทำความสะอาด ด้วยระบบเช็ดชนิดเติมในถังแบบปิดที่อากาศไม่เข้าไป ทำให้ควบคุมการระเหยของตัวทำละลายหรือสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ WETTASK ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ สามารถใส่สารเคมีได้ถึง 1.9 ลิตร* หรือจนกระทั่งผลิตภัณฑืทำความสะอาดเปียกพอดี

ชนิดผลิตภัณฑ์ HYDROKNIT สีขาว
เหมาะสำหรับ ผงซักฟอก ตัวทำละลายสูตรน้ำ

ขนาดแผ่น 30.5 x 31.8 cm
จำนวนแผ่น 60 แผ่น/ม้วน

การบรรจุ 6 ม้วน/หีบ( + ถังพลาสติกใส่ 1 ใบ)

*ควรสวมถุงมือเมื่อใช้งานทุกครั้ง

รหัสสินค้า 06411 
Wipers for the WETTASK* System (for Bleach, Disinfectants & Sanitizers - bucket)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด WETTASK ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายตัวน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิการทำความสะอาดได้มากขึ้น

แนวทางใหม่ของระบบทำความสะอาด ด้วยระบบเช็ดชนิดเติมในถังแบบปิดที่อากาศไม่เข้าไป ทำให้ควบคุมการระเหยของตัวทำละลายหรือสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ WETTASK ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ สามารถใส่สารเคมีได้ถึง 1.9 ลิตร* หรือจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นเปียกพอดี

ชนิดผลิตภัณฑ์ Meltblown สีขาว
เหมาะสำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อ ตัวทำละลายที่เป็นกรดหรือด่าง(เจือจาง) สารฟอกขาว

ขนาดแผ่น 30.5 x 31.8 cm
จำนวนแผ่น 90 แผ่น/ม้วน

การบรรจุ 6 ม้วน/หีบ( + ถังพลาสติกใส่ 1 ใบ)

*ควรสวมถุงมือเมื่อใช้งานทุกครั้ง

รหัสสินค้า 77320 
Wipers for the WETTASK* System (for Bleach, Disinfectants & Sanitizers - bucket)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด WETTASK ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายตัวน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิการทำความสะอาดได้มากขึ้น

แนวทางใหม่ของระบบทำความสะอาด ด้วยระบบเช็ดชนิดเติมในถังแบบปิดที่อากาศไม่เข้าไป ทำให้ควบคุมการระเหยของตัวทำละลายหรือสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ WETTASK ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ สามารถใส่สารเคมีได้ถึง 800 มล.* หรือจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นเปียกพอดี

ชนิดผลิตภัณฑ์ Meltblown สีขาว
เหมาะสำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อ ตัวทำละลายที่เป็นกรดหรือด่าง(เจือจาง) สารฟอกขาว

ขนาดแผ่น 30.5 x 31.8 cm
จำนวนแผ่น 35 แผ่น/ม้วน

การบรรจุ 12 ม้วน/หีบ( + กระป๋องพลาสติก 1 ใบ)

*ควรสวมถุงมือเมื่อใช้งานทุกครั้ง

รหัสสินค้า 7775
WYPALL Cleaning Wipes Bucket

ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดแบบเปีบก ที่ช่วยให้การเช็ดทำความสะอาดและจับสิ่งสกปรก หน้ากระดาษด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านหนนึ่งเป็นลวดลาย มีส่วนผสมของว่านหางจรเข้เพื่อการถนอมผิวขณะใช้ บรรจุในถังระบบปิดป้องการละเหยของน้ำยาที่ใส่

เเหมาะสำหรับ 
- การทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ
- การเช็ดทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ
- การเช็ดทำความสะอาดที่ต้องการสุขอนามัย

ขนาดแผ่น 270 มม. x 270 มม.

เนื้อกระดาษสีเขียว ความหนา 1 ชั้น

บรรจุ 90 แผ่น/ถัง

หีบบรรจุ 6 ถัง/หีบ

 รหัสสินค้า 76350

KIMTECH* Auto Polishing Cloths

- ผลิตภัณฑ์ไมโครไฟเบอร์คุณภาพสูง ผลิตจากวัสดุ Polyester และ Polyamide ช่วยให้งานเช็ดพื้นผิวใช้เวลาน้อย
- มีประสิทธิภาพกักเก็บฝุ่น ดูดซับน้ำแะคราบต่างๆได้ดี
- ปราศจากซิลิคอน จึงช่วยป้องกันการปนเปื้อนในกระบวนการพ่นสี
- แรงต้านไฟฟ้าสถิตต่ำ
- เหมาะสำหรับใช้กับสารละลายและครีมขัดเคลือบเงา
- สามารถนำไปซักและใช้ซ้ำได้ 

ขนาด 39.00 x 39.00 cm.

บรรจุ 25 ผืน/กล่อง