กระดาษเช็ดมือ

ผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดมือ ของ Kimberly-Clark แต่ชนิดล้วนผ่านการการออกแบบและทดสอบมาเป็นเวลานาน เพื่อให้ได้มาตรฐานและความเหมาะสมกับการใชช้งานในลักษณะต่างๆ ทั้งกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น Folded Towels หรือ  กระดาษเช็ดมือแบบม้วน Hand  Roll Towels ที่พร้อมให้องค์กรของคุณเลือกสรรตามความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน