กระดาษอเนกประสงค์

กระดาษเอนกประสงค์ Kleenex Roll Towel

รหัสสินค้า 23782

กระดาษอเนกประสงค์ Kleenex Towel
กระดาษเช็ดทำความสะอาดที่สามารถเช็ดคราบสกปรกต่างๆทั้งน้ำและน้ำมัน  ได้ดีมาก
เหมาะสำหรับเช็ดทำความสะอาดภาชนะใส่อาหาร หรือ เช็ดทำความสะอาดเครื่องใช้ภายในครัว

ขนาดแผ่น 21.40 x 27.50 cm

ขนาด 100 แผ่น/ม้วน

บรรจุ 6 ม้วน x 4 (poly bag)